Bialystok_stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_47

Na odwrocie opisane niedziela 6 wrzesień 1936. Zdjęcie przy pomniku głazie w Białymstoku u wylotu ulic Wołodyjowskiego i Szpitalnej, obok koszar im. Gen. Sowińskiego, pomnik-głaz ku czci pierwszego Polaka Stanisława Skarżyńskiego  który dokonał wielkiego czynu przelotu przez Atlantyk w dniu 8 maja 1933 roku. Pomnik ustawiono w dniu 16 sierpnia 1933r