Bialystok_stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_50

Fotografia opisana Oddział 2-gi rok szkolny 1936-37