Fotografia wykonana w zakładzie Photographische Kunst-Anstalt W. Schapiro, Bialystok Nikolaistr. 20. przedstawia Pierwszą Drużynę Skautów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Polskim Gimnazjum Realnym (męskim) w Białymstoku. Pierwszy z prawej drużynowy Edmund Świeżyński 5 lipca 1916 r.