Fotografia wykonana w zakładzie FOTO Z. Bąbczyński Białystok Livlandstr. 132. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę Słodkiemu Staszkowi Białystok dn. 22 października 1943r.