W głębi widoczny Hotel Ritz z prawej strony Pawilon Restauracyjny RAJ