Fotografia wykonana w zakładzie J. Szymborskiego Białystok M.Piłsudskiego 27. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę dla cioci Broni i Olku Zdisio i Miecio Raczkowscy Białystok 4 września 1938r