Fotografia A. Jaeger Białystok wykonana w latach 1874 -1895    format Carte de Visite . Litografia Henryk Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotograficzne Atelier A. Jaeger Białystok. Na odwrocie odręczna dedykacja: Kochanemu memu bratu Czesławowi od kochającej siostry Marii Górskiej 17 sierpnia 1890 roku