Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę Bronka. Białystok 31.VIII.31r