Fotografia datowana 28.XI.37 wykonana w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14