Fotografia datowana  odręcznie 22.XI.38 wykonana w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14