Fotografia wykonana w zakładzie I. Zylbersztejn Białystok