Fotografia datowana 12 września 1935 wykonana w zakładzie N.Tarłowicz  Białystok Sienkiewicza 6 m 4. Na odwrocie pieczątka: Naczelnik Wydz.Zdrowia i Op. Społecznej dr.J.Lewitt oraz podpisy osób ze zdjęcia.