Fotografia datowana 18 maja 1942 wykonana w zakładzie FOTO STUDIO  Bialystok Nikolaistr. 2