Fotografia datowana 15 września 1934 wykonana w zakładzie Fotografia B. Łoźnickiego Białystok Sienkiewicza 28.