Fotografia datowana 14 października 1934 wykonana w zakładzie Fotografia B. Łoźnickiego Białystok Sienkiewicza 28.