Fotografia wykonana w zakładzie Fotografia J. Sołowiejczyk Białystok. W klapie odznaka LOPP. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna