Fotografia wykonana w zakładzie PHOTO – ATELIER Iliński Roman  Bialystok. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę swą podobiznę Mundek