Fotografia wykonana w zakładzie I. Zylbersztejn Białystok. Na odwrocie dedykacja: Pani Marysieńce Biestockiej 19 września 1938r