Fotografia wykonana w zakładzie Fot. Ch. Taliński Białystok Sienkiewicza 24. N aodwrocie dedykacja: Dla szczerej i miłej przyjaźni najsympatniejszemu koledze Juziowi B od Wła. Amie. Białystok dnia 18/1928r