Fotografia Schmitz i  Zelman Białystok ul.Nikołajewska (Sienkiewicza) wykonana w 1901 roku. Format Carte de Visite. Na odwrocie napis w języku rosyjskim  Schmitz i  Zelman Białystok Nikołajewska, negatywy są przechowywane.