Fotografia Bracia Pumpian Białystok wykonana w latach 1905 -1912. Format Carte de Cabinet litografia Józef Pokorny Libawa. Napisy na odwrocie Fotografia Bracia Pumpian Białystok ulica Lipowa dom Kaleckiego, nagroda Złoty medal i Dyplom na Wystawie w Brukseli 1905, negatywy przechowuje się.