Fotografia datowana 14 marca 1937 wykonana w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14