Fotografia datowana 7 czerwca 1939 wykonana w zakładzie Fot. B.AUGUSTIS POLONIA – FILM  Białystok Kilińskiego 14