Anna Leszczyńska druga z prawej. Fotografia datowana 10 czerwca 1935 r.