Fotografia datowana 23 sierpnia 1934 r. wykonana w zakładzie Fotografia B. Łoźnickiego Białystok Sienkiewicza 28.