Fotografia datowana 14 sierpnia 1938 r. wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28.