Fotografia opisana 29 maja 1935r wykonana w zakładzie Fot. Taliński Białystok Sienkiewicza 24. Kobieta ta żyła w latach 1914-1936 pochowana jest na  starym cmentarzu w Starosielcach