Fotografia datowana 13 czerwca 1931r wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę dla Bratowej i kochanemu Bratu dnia 7 lipca 1931r.