W Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w tle Hotel Ritz. Odręcznie datowana 4 sierpnia 1935 r.