Fotografia wykonana w zakładzie J. Rendel Bialystok  Nikołajewska  12