Fotografia datowana 6 April 1942 wykonana w zakładzie FOTO STUDIO  Bialystok Nikolaistr. 24. Opisana: Ślub Reni w Władka Karpińskich w Białymstoku dnia 6 kwietnia 1942 r.