Fotografia datowana 6 lipca 1938 wykonana w zakładzie MODERN  E. Korżycer Białystok Marszałka Piłsudskiego 31. Na odwrocie dedykacja: Na dobra pamięć od Jurka dla Marysi Białystok dn. 24.XII.40