kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_34_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_34

Fotografia  J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1904r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje.