kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_63_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_63

Fotografia  J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1901r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje.