kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_70_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_70

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1901r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Warszawskie Towarzystwo Akcyjne, Artystyczne i Wydawnicze w Warszawie . Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.