kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_13_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_13

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1906r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.