kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_12_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_12

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w latach 1895 -1912. Format Carte de Cabinet, litografia M.Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje.