kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_14_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_14

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w latach 1906 -1912. Format Carte de Cabinet, litografia J. Pokorny Libawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Udział w wystawach Bruksela 1905r, Antwerpia 1906r.