kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_39_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_39

Fotografia  J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1906r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite, litografia M.Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje.