kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_64_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_64

Fotografia  J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w latach 1895 -1905. Format Carte de Visite, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Dedykacja: 17 października 1905r