stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_95_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_95

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1901r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Warszawskie Towarzystwo Akcyjne, Artystyczne i Wydawnicze w Warszawie. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.