stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_94_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_94

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w latach 1895 -1912. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane. Odręcznie datowana