kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_20_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_20

Fotografia  J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1894r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Tuerkel & Steiner Wien. Napisy na odwrocie Fotograficzne  Atelier  Sołowiejczyka w  Białystoku. Negatywy są przechowywane.