kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_30_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_30

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1903r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane