Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok. Format Carte de Visite, litografia Warszawskie Towarzystwo Akcyjne, Artystyczne i Wydawnicze w Warszawie. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.