kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_84_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_84

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1901r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite, litografia Warszawskie Towarzystwo Akcyjne, Artystyczne i Wydawnicze w Warszawie. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.