kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_5_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_5

Fotografia J. Sołowiejczyka Białystok wykonana w latach 1885 -1887. Format Carte de Cabinet  litografia Ernest Gleizman Moskwa. Napisy na odwrocie J. Sołowiejczyk Pracownia Fotografii Artystycznych Grodno i Białystok Place de Parad – Miejsce Parad.  Maison d’ Asile – dom opieki (Klasztor Sióstr Miłosierdzia). Obecnie Rynek Kościuszki 5 budynek Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.