kolekcjonerski_com_pl_Renesans 1 rewkolekcjonerski_com_pl_Renesans 1

Fotografia „Renaissance” wykonana w  latach 1913 – 1915. Na odwrocie stempel zakładu Elektro-fotografia „RENAISSANCE” Białystok