kolekcjonerski_com_pl_Renesans 3 rewkolekcjonerski_com_pl_Renesans 3

Fotografia „Renaissance” wykonana w  latach 1913 – 1915. Na odwrocie stempel zakładu Elektro-fotografia „RENAISSANCE” Białystok