Fotografia wykonana w czasie okupacji datowana odręcznie 1943. Słabo odbita  pieczątka zakładu Foto …… Bialystok.